little waal beach - waalstrandje


every dreamer knows that it is entirely possible to be homesick for a place you've never been to, perhaps more homesick than for familiar ground

elke dromer weet dat het heel goed mogelijk is om heimwee te hebben naar een plek waar je nooit bent geweest, misschien zelfs wel meer dan naar bekend terrein


esther blaak blogspot 16

No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.