subway to carnegie - ondergrondse naar carnegie


the best thing we can do for our children is to allow them to do things for themselves, allow them to be strong, allow them to experience life on their own terms, allow them to take the subway...let them be better people, let them believe more in themselves

het beste wat we voor onze kinderen kunnen doen is om hen in staat te stellen, dingen voor zichzelf  te doen, om sterk te zijn, het leven op hun eigen voorwaarden te ervaren, hen de ondergrondse te laten nemen ... laat ze betere mensen zijn, laat ze meer in zichzelf geloven


esther blaak blogspot 27

No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.