esther wake up, there are all beautiful colors in the sky - esther wakker worden, er zijn allemaal mooie kleuren in de lucht


clouds come floating into my life, no longer to carry rain or usher storm, but to add color to my sunset sky

wolken komen mijn leven binnendrijven, niet langer om regen te dragen of een storm binnen te leiden, maar om kleur te geven aan mijn zonsondergangesther blaak blogspot 39

No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.