i am therefore i am - ik ben dus ik besta


i am grateful for what i am and have, my thanks giving is perpetual, it is surprising how contented one can be with nothing definite, only a sense of existence...

ik ben dankbaar voor wat ik ben en heb, mijn dankzegging is eeuwigdurend, het is verrassend hoe tevreden men kan zijn met niets specifieks, slechts een gevoel van zijn​​...


esther blaak blogspot 44

No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.